tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkendCursus

Theologische Verdieping

tvgAssen

 

Cursisten

De cursus biedt leden van verschillende kerken maar ook deelnemers zonder kerkelijke achtergrond de gelegenheid zich te verdiepen in kerk, geloof en theologische onderwerpen. Een vooropleiding is niet vereist.


Vorming

De cursus tvgAssen is gericht op vorming. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof, naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oriƫntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving.Deze cursus frist oude kennis op. U maakt kennis met nieuwe inzichten, u doet ervaringen op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: "wie wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart". Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik verruimd.

 

Geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Van harte welkom en ervaar ook: 

"omdat het zo boeiend is"
Voog. Maak een website.