tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Aanmeldingsformulier

cursus

Theologische Verdieping

tvgAsssen


Ondergetekende meldt zich hierbij aan als cursist.

Email again:
Man/Vrouw
Ik/wij geef/geven ons op voor:


Aansprakelijkheid Stichting TVG Assen

1.       Deelname aan cursussen, excursies en andere activiteiten van de Stichting TVG Assen (hierna Stichting te noemen) door cursisten is voor eigen risico.  Dat geldt ook voor docenten, die cursussen geven en/of deelnemen aan activiteiten van de Stichting en voor bestuursleden van de Stichting. 

2.       De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, diefstal of hoe ook genaamd, die een cursist, een docent of een bestuurslid mocht lijden. 

3.       Deelnemers, docenten en bestuursleden vrijwaren de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van aan een deelnemer, een docent of een bestuurslid toe te rekenen handelen of nalaten van handelen. 


  Protocol privacywetgeving TVG Assen is van toepassing. Zie hier.

Voog. Maak een website.