tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

‘MENS, WAAR BEN JE'

Uit drie gesprekken over Theologische vorming en verdieping

Elk jaar is het een ‘komen en gaan’ van cursisten Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden, zo ook in Assen. Na drie jaar TVG verlaten cursisten met een certificaat ook deze cursusplaats. Zomaar van twee scheidende cursisten: ‘Wat mij als rode draad, door alle vakken heen, bij zal blijven is de oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid vanuit liefde: ‘Mens, waar ben je?’. En: ‘Ik kreeg wat ik wilde: heel veel informatie, heel boeiend, erg afwisselend maar ook wel behoorlijk pittig soms. Maar wat ben ik er rijker door geworden!’

Ds.Jan Hommes, classispredikant Groningen/Drenthe begrijpt deze beide reacties heel goed: ‘De cursus TVG draagt bij aan bewustworden, aan de vorming van mensen als gelovig mens binnen onze kerken, voor kennisoverdracht, zodanig dat het gesprek tussen verschillende mensen beter gevoerd kan worden. Persoonlijk denk ik, dat dat gesprek nog al eens ontbreekt, terwijl de verschillen erg groot zijn, overal; dat hoort ook bij onze post-moderne samenleving denk ik. Ik denk dat de TVG ook kan bijdragen aan meer openheid voor de samenleving, omdat basiskennis wellicht ook basisvertrouwen geeft en ruimte om ook de twijfel en de aarzelingen toe te laten: ruimte om te luisteren en met respect samen te spreken. Jacobus zegt in zijn brief dat we snel moeten luisteren en langzaam spreken en dat vraagt veel van ons mensen.                                                                                                                                                  Ik denk ook dat mensen die de TVG hebben gedaan een gemeente ook kunnen helpen meer en beter met elkaar in gesprek te zijn; ik veronderstel daarmee dat cursisten ook kerkelijk actief willen en kunnen zijn of in ieder geval betrokken’.

Ineke Douwes typeerde haar drie jaren als volgt:                                                                                    

‘Vanaf de eerste dag was het een feest om op dinsdag naar Assen te gaan: wát een enthousiaste, gedreven docenten hebben we mogen meemaken, en wát een kennis bezitten ze! Niet alleen de docenten maar ook de medecursisten lieten ons delen in hun grote belezenheid, kennis en ervaring. We leerden elkaar steeds beter kennen: de groep voelde als een warme, veilige plek waar ook persoonlijke dingen besproken werden met respect voor ieders eigenheid. Daarnaast zorgden humor en relativeringsvermogen voor een ontspannen sfeer en vele lachsalvo’s.              Kritische vragen kwamen voort uit diepe betrokkenheid en grote interesse. De docenten gingen die zelden uit de weg en durfden zich open en kwetsbaar op te stellen. We hebben veel zielsverwanten leren kennen, mensen die durven twijfelen, zoekers met dezelfde honger naar kennis vanuit heel diverse achtergronden. Wat een rijkdom en plezier om daar deel vanuit te mogen maken! Wat een rijk aanbod was het ook! Maar voor mij zijn Drewermann en het zicht op de verschillende mogelijkheden van bijbelvertalingen ware eye-openers geweest. Telkens weer smaakte het naar meer …..

Mini Niers-Hulshof herkende veel van haar jaargenote:                                                                                  

‘Ik ben opgegroeid in een hervormd gezin. Kerkelijk meelevend maar niet streng in ‘de leer’. Naarmate ik ouder werd, bewuster en een twijfelaar, werd ik nieuwsgierig naar meer informatie over verschillende godsdiensten en zo meer: vandaar TVG. Aangezien ik geen HBO-opleiding heb, kwam het geregeld voor dat thuis het woordenboek er bij werd gepakt zodat ik een beetje begreep wat ik las. Ik heb een heel andere kijk op de Bijbel, het geloof, de ver-schillende godsdiensten gekregen. Twijfel ik nu minder? NEE, beslist niet, want ik ben er wel achter gekomen dat hoe meer je weet, des te meer kom je tot het besef dat je HEEL weinig weet. Het smaakt naar meer!’

Ds.Jan Hommes, die de scheidende cursisten ook toesprak, liet ons horen wie we ook zijn en wat we ook willen binnen de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Een fundamenteel gesprek over kerk-zijn en geloven is belangrijk en daarin elkaar respecteren of zelfs helpen om woorden te vinden zeer zeker ook. Dat hebben we nodig. Er is sprake van een geweldige diversiteit en dat geeft behoorlijke uitdagingen. Ik zou die verscheidenheid graag in de volle breedte met elkaar in gesprek zien en dat blijft lastig. Liberale christenen timmeren aan de weg net als evangelische gemeenteleden en dat vraagt nog al wat van een kerkenraad en gemeente om dat goed met elkaar te doen. Daarom is het voor mij altijd belangrijk te weten dat we elkaar gegeven zijn in die verscheidenheid en elkaar niet uitzoeken op gelijkgezind zijn. We zijn allemaal kind van God, we voelen ons allen verbonden met en in Christus en dat betekent open staan en aandacht hebben voor elkaar. Maatschappelijk zie ik een grotere betrokkenheid met name op diaconale zaken. Er wordt in de volle breedte kerkelijk samengewerkt op het terrein van het sociaal domein bijvoorbeeld: met alle kerkelijke gezindten, maar ook met een organisatie als Humanitas en de burgerlijke overheid. Dat lijkt me heel goed en wenselijk’.


Ervaringen van een cursist

  

Drie jaar geleden ben ik na enig aarzelen gestart met de cursus TVG. Ik aarzelde omdat de cursus drie jaar duurt. En dat lijkt heel lang. Op het moment dat ik dit schrijf begin ik aan het laatste deel van het derde jaar en ik kan u zeggen de tijd is omgevlogen. Ik denk dat dat komt om verschillende redenen.

Allereerst komt het denk ik door de vakken, je beluistert kerkmuziek en bekijkt kunst in de kerk. Maar ook krijg je een vak als Dogmatiek. En dan blijkt dat Dogmatiek helemaal niet stoffig of saai te zijn, net zo min als Ethiek. Ook  neem je een kijkje bij andere wereldgodsdiensten en volg je een lesblok over het Jodendom. Spiritualiteit komt aan de orde net als Filosofie. Je krijgt les over verschillende vormen van pastoraat, verdiept je in het Oude  en Nieuwe Testament. Dit laatste sprak mij erg aan omdat je op een andere manier naar de teksten leert kijken. Je krijg uitgelegd wat bepaalde woorden in Bijbelse taal betekenen en je krijgt achtergrondinformatie over de samenstelling van de Bijbel. Nu begrijp ik hoe het komt dat de afzonderlijke boeken in deze volgorde zijn gezet. Wat ik zelf heel leuk vind is dat ik nu anders naar de Bijbel kijk. Door de cursus te volgen begrijp ik de verhalen beter, zijn ze voor mij logischer.

Ten tweede heb ik een leuke groep mensen leren kennen. Mijn medecursisten. We zijn samen aan deze ontdekkingsreis begonnen en hebben elkaar in deze jaren goed leren kennen, zijn naar elkaar toegegroeid. Want vergis u niet, deze cursus kan veel bij een mens teweeg brengen. Mijn beeld van God en Jezus, de Bijbel en de kerk zijn flink door elkaar geschud. De vraag: waar geloof ik eigenlijk in? is verschillende malen door mijn hoofd gegaan. Ik ben dus aan het denken gezet en neem niet alles klakkeloos aan en dat vind ik waardevol.

De laatste reden dat de cursus omvloog zijn de docenten. Ze zijn erg enthousiast en doen erg hun best de stof goed over te brengen. Soms ging het mij te snel. Zij weten zoveel meer dan ik die maar af en toe in de kerk kom en de Bijbel in de kast heeft staan. Ik vroeg dan om nadere uitleg en kreeg die altijd. De docenten zeggen ook vaak dat je het moet vragen als je iets niet snapt, mailen mag ook.

Kortom als je erover denkt deze cursus te gaan volgen dan zeg ik DOEN, er zal een wereld voor je open gaan.

Linda Haas, Assen

 


 


             

Voog. Maak een website.