tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Cursusnieuws TVGseizoen 2021/2022                                                                                                                                                                                  

Omdat het zo boeiend is: dieper nadenken over geloof, Bijbel, kerk en samenleving?

TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving, en die verbreding van kennis zoekt. Voor iedereen die geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn eigen persoonlijke leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taak en verantwoordelijkheid voor de kerk en de samenleving. Er bestaan geen toelatingsvoorwaarden, wat betreft lidmaatschap van de kerk, noch wat betreft het genoten onderwijs.


Theologie die iets te zeggen heeft

In theologie gaat het om God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toekomst en liefde. Theologie is ook een kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, samen studeren en leren. Theologie die ons iets te zeggen heeft.


Opzet van de cursus

De cursus duurt drie jaar. De cursus vindt plaats gedurende het schooljaar en begint meestal in september of oktober. De cursus wordt in Assen ‘s morgens gegeven: op dinsdagmorgen vanaf 09.00 uur tot 12.15 uur.

- Start cursus voor de 2e en 3e jrs: dinsdag 5 oktober 2021.

- Start cursus voor de nieuwe cursisten: dinsdag 2 november 2021

- Plaats: het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Gezamenlijk beginnen we het nieuwe seizoen met alle jaargroepen, op dinsdagmorgen 28 september 2021 met inloop vanaf 09.30 uur. Alle cursisten, ook de nieuwe cursisten, zijn van harte welkom. 


TVG Assen is de enige theologische vormingscursus (TVG) binnen onze mooie provincie Drenthe.

Collegacursusplaatsen in de regio zijn te vinden in Groningen (maandagavond, (www.tvg-groningen.nl ), Kampen (dinsdagavond, (www.tvgijsselland.nl ) en in Onstwedde (donderdagavond, ( www.tvg-onstwedde.nl ).


Inhoud van de cursus

Theologie omvat diverse vakken, elk met hun eigen inhoud en methode. Deze verscheidenheid maakt theologie verrassend, verfrissend en verrijkend. In de cursus komen jaarlijks zes basisvakken aan bod:

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis en Godsdienstsociologie
 • Geloofsvragen (Dogmatiek)
 • Zingevingsvragen (Ethiek)
 • Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken Liturgiek, Diaconaat en Pastoraat

Van al deze vakken is basisstudiemateriaal beschikbaar, maar veel docenten gebruiken ook hun eigen materiaal. Landelijk bestaat er een  leerplan met nadere informatie over de inhoud van deze vakken.

Daarnaast worden door de meeste TVG-cursusplaatsen extra vakken aan het programma toegevoegd. In Assen zijn dit de vakken: Kerkmuziek, Kerk en kunst, Jodendom, Wereldgodsdiensten, Filosofie, Christelijke spiritualiteit en Contextueel pastoraat.


Organisatie

De cursus TVG Theologische Vorming en Verdieping van  Gemeenteleden en voor Geïnteresseerden is ontstaan vanuit een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. De cursus wordt op zeventien plaatsen in Nederland gegeven. Het kan zijn dat u niet op de dinsdagmorgen kunt of dat u liever vanuit een andere invalshoek de theologische verdieping wilt volgen.

De plaatselijke cursusleiding is verantwoordelijk voor de invulling van de plaatselijke TVG-cursussen.

Eén maal per jaar wordt een Landelijke Contactdag TVG georganiseerd voor cursusleiders, evt. docenten en secretariaten ter uitwisseling van zaken die voor de cursusplaatsen van belang zijn. Deze dag wordt georganiseerd door een Ondersteuningscommissie TVG. Deze Ondersteuningscommissie heeft een landelijke site waarbij alle cursusplaatsen aangesloten zijn om de onderlinge samenhang en band te verstevigen en fungeert tevens als contactpersoon naar het PLD, Protestants Landelijk Dienstencentrum (Ondersteuning Gemeenten).


Deskundige en betrokken docenten

De docenten zijn predikanten, kerkelijk werkers en docenten, die gespecialiseerd zijn in het vak dat zij verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de lesmodulen beschikbaar gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum of van eigen lesmaterialen. Aan het einde van de cursus beschikt u over een rijk theologisch naslagwerk.

De docenten: 

 • frissen oude kennis op en laten nieuwe inzichten horen
 • stellen vanzelfsprekendheden ter discussie zodat nieuwe geloofsinzichten verworven worden en de blik verruimd
 • laten verschillende geloofsbelevingen ervaren en stimuleren het onderlinge gesprek hierover       
 • maken de eigen traditie in de context van de wereldkerk zichtbaar.


Enthousiaste medecursisten

U volgt de cursus met een groep enthousiaste medecursisten. In de lessen is er ruime gelegenheid voor gesprek en ontmoeting.

De cursisten:                                                                                                                                                       

 • leren vanuit eigen interesse
 • zoeken samen naar verruiming en verdieping van het geloof
 • proberen de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving te vatten en concreet te maken
 • ervaren door de onderlinge band vertrouwen en veiligheid om het geloofsverhaal te verwoorden en praktisch te maken.


Certificaat                                                                                                                                 

Alle cursisten ontvangen aan het einde van de cursus een deelnamecertificaat.


Kosten

Dankzij de vrijwillige inzet van de docenten en de bestuursleden worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Het eerste jaar betaalt u in Assen €. 175,- p.p., daarna €. 200,- p.p. Het bestuur heeft besloten om het lesgeld voor dit cursusjaar niet te verhogen maar wel met de aankondiging dat het volgende cursusjaar 2022-2023 duurder zal worden. Voor het cursusjaar ‘22-‘23 wordt dit dan respectievelijk €. 195 en €. 220 p.p. 

Echtparen komen in aanmerking voor een korting. Mocht de cursusprijs voor u een te grote kostenpost worden binnen uw budget, kunt u hierover contact opnemen met de penningmeester. Zie op de website onder Bestuur.


Gezamenlijke start van het cursusjaar

Dinsdagmorgen  28 september 2021 Opening seizoen ’21-’22:  Lezing over 'Leven en spiritualiteit van Dag Hammar-skjöld'

Ds. Menso Rappoldt van de Grote of Pancratiuskerk in Emmen leest al enkele jaren met een groep mensen uit het in 1953 verschenen boekje 'Merkstenen', een bundel mystieke, zeer persoonlijke dagboekfragmenten, een soort testament, waar Dag Hammarskjöld vanaf zijn jeugd tot zijn dood aan had gewerkt. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961 toen hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo. Via de beamer en leesteksten belooft dit een boeiend weerzien met elkaar en met TVG te worden.

Aanvang: 10.00 uur, zaal open vanaf 09.30 uur, voor ontmoeting met elkaar onder het genot van koffie/thee met iets lekkers. Entree gratis, maar wel koffie/thee voor eigen rekening.

In verband met deze herstart van onze cursus draagt deze bijeenkomst een besloten karakter voor enkel onze huidige en nieuwe cursisten en docenten.


Andere data voor (oud-)cursisten, docenten en gasten. Iedereen is van harte welkom.

1.   Dinsdagmorgen  11 januari 2022 Nieuwjaarsontvangst: Lezing  over het Bijbelboek Leviticus ‘Leviticus als theologie van daden’ o.l.v. Peter van ‘t Riet

2.   Dinsdagmorgen  24 mei 2022 Afsluiting cursusjaar: Lezing met evt. proeverij  ‘Wijn is een geschenk van de hemel en de aarde’ (Anselm Grün). We hopen hiervoor Ds.Bert van der Woude uit Winschoten nog een keer te strikken.

Voor meer info: blijf onze website onder Agenda in de gaten houden.


pastedGraphicpng
pastedGraphicpng
 
pastedGraphicpng
 
 
pastedGraphic_1png

Voog. Maak een website.