tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Het bestuur heeft op 1 oktober 2020 het volgende besluit genomen:
Gezien de nieuwste Corona maatregelen van de overheid, de protocollen ons opgestuurd door PKN landelijk en de vele twijfels van zowel cursisten en docenten ons bereikt, hebben we besloten om het
cursusjaar 20-21 te cancelen
(Voor de Vervolgcursus zie aldaar).

Voog. Maak een website.