tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Kosten

De cursuskosten verschillen per cursusplaats. In Assen zijn deze voor het 1e jaar € 175,-- en  voor het 2e zowel als het 3e jaar € 200,-- per persoon; voor het cursusjaar 2022-23 wordt  dit respectievelijk € 195,-- en € 220,-- p.p. 

Voor een deelnemend (echt-)paar met een gezamenlijke huishouding geldt een korting. 

Het bedrag kan worden voldaan op banknummer NL93ABNA0607189495 t.n.v. Stichting TVG Assen.


Het studiemateriaal wordt via email (gratis) toegezonden.


Cursisten voor wie de kosten te hoog zijn kunnen om vermindering vragen. Zij kunnen zich wenden tot de penningmeester.

 

Voog. Maak een website.