tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Organisatie

Plaatselijk 

De cursus gaat uit van een Stichting. Het Stichtingsbestuur werkt met een begeleidingscommissie. Deze is samengesteld uit het bestuur en een vertegenwoordiger van elke cursusgroep. De commissie vergadert ten minste zes keer per jaar en bereidt besluiten voor inzake de plaatselijke aangelegenheden. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering met de docenten samen.

 

Landelijk

tvgAssen neemt deel aan een landelijk verband van tvg-cursussen.

Voog. Maak een website.