tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Organisatie

Plaatselijk 

De cursus gaat uit van een Stichting. Het Stichtingsbestuur werkt met een begeleidingscommissie. Deze is samengesteld uit het bestuur en een vertegenwoordiger van elke cursusgroep. De commissie vergadert ten minste zes keer per jaar en bereidt besluiten voor inzake de plaatselijke aangelegenheden. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering met de docenten samen.
Naast genoemde commissie is er nog de commissie Werving en Publiciteit (afgekort W & P). Zij verzorgt de diverse PR-activiteiten. Het werkingsgebied strekt zich uit tot heel Drenthe, ZO-Groningen en N-Overijssel. De commissie is betrokken bij de organisatie rond de opening en afsluiting van het cursusseizoen, naast de Nieuwjaarsontvangst. Aan het begin van het cursusjaar organiseert zij een info-avond voor belangstellenden. 

Deze commissie bestaat uit min. 2 bestuursleden, de webmaster en min. 2 (oud-)cursisten. Zij vergadert 4 keer per jaar.

 

Landelijk

tvgAssen neemt deel aan een landelijk verband van tvg-cursussen.

Voog. Maak een website.