tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Spelregels

 tvg LogoHet logo van de cursus stelt een schip voor, dat voortbewogen door de wind een bepaalde koers vaart. Over de organisatiestructuur en financiĆ«n vindt u nadere informatie elders op onze site.

Werkvormen

Naast informatie en kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. 

De cursisten bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de voorbereiding en verwerking van de leerstof.Toetsing door middel van een tentamen of proef vindt niet plaats.

Jaarlijks wordt er een excursie georganiseerd die aansluit bij de in de cursus behandelde onderwerpen. 


Afsluiting

Ter afsluiting van de cursus kan er door de derde jaars groep een slotbijeenkomst worden georganiseerd.


Aansprakelijkheid 

  1. Deelname aan cursussen, excursies en andere activiteiten van de Stichting TVG Assen (hierna Stichting te noemen) door cursisten is voor eigen risico.  Dat geldt ook voor docenten, die cursussen geven en/of deelnemen aan activiteiten van de Stichting en voor bestuursleden van de Stichting. 
  2. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, diefstal of hoe ook genaamd, die een cursist, een docent of een bestuurslid mocht lijden. 
  3. Deelnemers, docenten en bestuursleden vrijwaren de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van aan een deelnemer, een docent of een bestuurslid toe te rekenen handelen of nalaten van handelen.
Voog. Maak een website.