tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Brief aan cursisten Vervolgcursus


Beste mensen van de Vervolgcursus,

 

Het bestuur van TVG Assen heeft hedenmorgen 1 oktober een bestuursvergadering gehad en een moeilijk besluit genomen.

 

Gezien de nieuwste Corona maatregelen van de overheid, de protocollen ons opgestuurd door PKN landelijk en de vele twijfels van zowel cursisten en docenten ons bereikt, hebben we besloten om het cursusjaar 20-21 te cancelen.

 

Omdat de Vervolgcursus een veel minder interactief karakter heeft, en interactie daar ook anders geregeld kan worden, hebben we ook besloten om deze Vervolgcursus bijeenkomsten wel door te laten gaan. Uiteraard wel met in achtneming van de Coronamaatregelen die op die momenten gelden.

 

Alleen de bijeenkomst op 13 oktober 2020 hebben we wel afgelast gezien de extra scherpe maatregelen die de overheid getroffen heeft gedurende de komende 3 weken.  

 

Verder willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om online lezingen te organiseren.

 

We houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte,

 

Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,

 

 

A.(Bert) van Maanen

Secretaris TVG Assen

T: 0599-653202Vervolgcursus

De voortzetting is opgezet als een “vervolgcursus”, Masterclass, zoals meerdere deelnemers deze cursus noemen. Deze waardering zegt genoeg over de beleving ervan. Programma vervolgcursus 2019 - 2020.pdf In een zevental dinsdagochtenden van 09.30-12.00 uur wordt een onderwerp uitgediept. Heeft u wensen en/of voorstellen dan horen wij dat graag. Deze cursus voorziet in een behoefte wat blijkt uit het grote aantal cursisten.


Het nieuwe cursusjaar is gestart op dinsdag 15 oktober 2019.
 
Coördinatie:

Tjitte de Jong

Tel. (0592) 615555 / (06) 11486943

E-mail: tjitte@jonass.nl


Voog. Maak een website.