tvgAssen

verrassend verfrissend verrijkend

Zomaar uit de inhoud van een lesblok

 

Op dinsdag 8 november en dinsdag 6 december 2016 hebben we een indrukwekkende lezing gehad over Dietrich Bonhoeffer. De lezing was georganiseerd door de TVG vervolg cursus. Ds. Wilken Veen uit Amsterdam verzorgde de twee lezingen en heeft het leven van Dietrich Bonhoeffer van geboorte tot aan zijn sterven besproken. Over de trieste afloop hieronder een samenvatting.

Hij is gestorven uit liefde voor zijn land, uit liefde voor zijn kerk, de Bekennende Kirche die hij, ondanks alle tekortkomingen die hij zag, toch beschouwde als de ware kerk van Chris­tus in de gegeven situatie. Hij is gestorven als een gelovig mens, voor wie de werkelijk­heid in Christus betekende, dat “beten und das Gerechte tun” inhield, dat hij mee moest werken aan de dood van Hitler, aan de neder­laag van zijn land, om het uiteindelijk te kunnen redden. In die zin was hij de belangrijkste martelaar van de Bekennende Kirche. Hij was het niet omdat de Bekennende Kirche zelf hem niet als zodanig erkende en ook niet achter zijn verzet stond. Dat hij nu wel achteraf door de Duitse kerk als hun martelaar wordt gezien, zou gezien kunnen worden als poging het eigen straatje schoon te vegen – en dat is het ook wel, maar ik zie het liever als bekering, als het inzicht achteraf, dat ze zo verzet had moeten plegen, zoals Bonhoeffer het heeft gedaan. Op 4 februari, zijn honderdste geboortedag was ik in Wroclaw (het vroegere Breslau) bij het monument voor Bonhoeffer in zijn geboorte-plaats. Er werden kransen gelegd door onder andere Wolfgang Huber, de bisschop van Berlijn en voorzitter van de Duitse Evangelische Kerk, en Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury en hoogste vertegenwoordiger van de Anglicaan­se kerk. Als zij nu in deze kwestie op een lijn zitten, is dat schitterend en als dat – wat natuurlijk nog te bezien is – de lijn van Bonhoeffer is, dan biedt dat per­spectief voor iedereen die in zijn geest op zoek is naar een mogelijke toekomst voor de kerk van Christus in een postchristelijke samenleving.

 

Ds. Wilken Veen

Amsterdam

 


Voog. Maak een website.